Dotacja na kapitał obrotowy

Firma KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Sp. J. została beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy”:

  • finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
  • cel dotacji – pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
  • planowane efekty – utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
  • wartość projektu – 124.333,62zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 124.333,62zł .