konrys

Aktualnie poszukujemy:

 • Elektromechanik samochodowy z doświadczeniem
 • Mechanik samochodowy z doświadczeniem
 • Pracownik blacharni

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrys Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy spółka jawna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 8F, 15‑703 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@konrys.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@adwokat-boltryk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prześlij Swoje CV na adres praca@konrys.pl w temacie wiadomości podając stanowisko.
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku.  Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym. Zgadzam się na przetwarzane danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.